EG-förordning 2136/89

Gemensamma marknadsnormer för konserverade sardiner

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella rättsakten.

Senast granskad 2019-10-29