EG-förordning 1924/2006

Näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna
ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till
den aktuella rättsakten.

Undantag

Nedan finns länk till ett register över godkända respektive icke godkända hälsopåståenden på EU-kommissionens webbplats.

Senast granskad 2022-06-01