EG-förordning 1895/2005

Om begränsad användning av vissa epoxiderivat i material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna
ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till
den aktuella rättsakten.

Senast granskad 2023-08-10