EG-förordning 1829/2003

Genetiskt modifierade livsmedel och foder

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna
ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till
den aktuella rättsakten.

Nedan finns länk till EU-kommissionens register över genetiskt modifierade organismer - GMO, godkända för livsmedel.

EG-förordning 1981/2006 är en tillämpningsföreskrift som gäller gemenskapens referenslaboratorier för genetiskt modifierade organismer.

EG-förordning 641/2004 är en tillämpningsföreskrift som gäller ansökan om godkännande för nya genetiskt modifierade livsmedel och foder.

Senast granskad 2022-11-22