EG-direktiv 2002/46

 Om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott

Direktivet med senaste ändringarna införda

Grunddirektivet

Vi strävar alltid efter att all publicering av EU-rättsakter ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste ändringar saknas och att information som är inaktuell ligger kvar.

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella rättsakten.

Förordningar som har ändrat direktivet

Senast granskad 2022-05-17