EG-beslut 2002/994

Vissa skyddsåtgärder beträffande animaliska produkter som importeras från Kina

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna
ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till
den aktuella rättsakten.

Senast granskad 2024-01-08