Föreskrifter i nummerordning

Här finns föreskrifter utgivna av livsmedelsverket från år 1995 och fram till nu. En del av dessa har upphört att gälla.

Via sökfunktionen får du tillgång till gällande lagstiftning - välj kategori Lagstiftning.

De föreskrifter som upphört att gälla går bara att hitta via länk på denna sida och är alltså inte sökbara i sökfunktionen "sök lagstiftning".

Senast granskad 2024-05-02