Föreskrifter i nummerordning 2023

Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2023. För mer information se länkar under rubriken "Status"

LIVSFS Status Ämne 
Ändrar LIVSFS 2021:8
Gällande

Avgifter, offentlig kontroll
Gällande Offentlig kontroll, riskklassning

Upphäver LIVSFS 2003:9
Gällande

Kosttillskott

Ändrar LIVSFS 2005:20 Gällande

Livsmedelshygien

Upphäver LIVSFS 2011:7 och 2011:10
Gällande

Material i kontakt med livsmedel

Föreskrifter i nummerordning

Senast granskad 2023-07-06