Föreskrifter i nummerordning 2022

Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2022. För mer information se länkar under rubriken "Status"

LIVSFS Status Ämne 
LIVSFS 2022:1 Upphäver SLVFS 1998:28

Export, utfärdande av intyg
LIVSFS 2022:2 Gällande Dricksvatten, informationssäkerhet
LIVSFS 2022:3 Ändrar LIVSFS 2008:13
Gällande
Åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar
LIVSFS 2022:4 Upphäver LIVSFS 2019:1
LIVSFS 2022:4 rättelseblad 240328
Gällande
Livsmedel för särskilda grupper
LIVSFS 2022:5 Upphäver LIVSFS 2016:11 Livsmedel för särskilda grupper, kostersättning för viktkontroll
LIVSFS 2022:6 Ändrar LIVSFS 2014:4
Gällande
Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning
LIVSFS 2022:7 Ändrar LIVSFS 2012:3
Gällande
Främmande ämnen
LIVSFS 2022:8 Gällande Offentlig kontroll, registrering och godkännande
LIVSFS 2022:9 Ändrar LIVSFS 2005:20
Gällande
Livsmedelshygien
LIVSFS 2022:10 Ändrar LIVSFS 2005:21
Gällande
Offentlig kontroll
LIVSFS 2022:11

Ändrar LIVSFS 2012:6
Upphävd genom LIVSFS 2024:2 överg best 241001
Gällande

Snus och tuggtobak
LIVSFS 2022:12 Upphäver SLVFS 2001:30 Dricksvatten
LIVSFS 2022:13 Ändrar LIVSFS 2022:8
Gällande
Offentlig kontroll, registrering och godkännande
LIVSFS 2022:14 Ändrar LIVSFS 2005:20
Gällande
Livsmedelshygien
LIVSFS 2022:15 Ändrar LIVSFS 2021:8
Gällande
Avgifter, offentlig kontroll

Föreskrifter i nummerordning

Senast granskad 2024-03-28