Föreskrifter i nummerordning 2021

Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2021. För mer information se länkar under rubriken "Status"

LIVSFS Status Ämne 
LIVSFS 2021:1 Ändrar LIVSFS 2005:9
Gällande
Livsmedelsinformation till konsumenterna,märkning - Nyckelhålet
LIVSFS 2021:2 Ändrar LIVSFS 2020:6
Gällande
Livsmedel för särskilda grupper, modersmjölksersättning
LIVSFS 2021:3 Ändrar LIVSFS 2014:4
Gällande
Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning
LIVSFS 2021:4 Ändrar LIVSFS 2019:1
Upphävd genom LIVSFS 2022:4
Livsmedel för särskilda grupper
LIVSFS 2021:5 Ändrar LIVSFS 2006:21
Upphävd genom LIVSFS 2021:8
Avgifter, offentlig kontroll
LIVSFS 2021:6 Ändrar LIVSFS 2006:21 
Upphävd genom LIVSFS 2021:8
Avgifter, offentlig kontroll
LIVSFS 2021:7 Ändrar LIVSFS 2006:21
Upphävd genom LIVSFS 2021:8
Avgifter, offentlig kontroll
LIVSFS 2021:8 Upphäver LIVSFS 2006:21
Gällande
Avgifter, offentlig kontroll
LIVSFS 2021:9 Upphäver LIVSFS 2019:4
Gällande
Offentlig kontroll, slaktplanering
LIVSFS 2021:10 Ändrar SLVFS 2001:30
Upphävd genom LIVSFS 2022:12
Dricksvatten
LIVSFS 2021:11 Ändrar LIVSFS 2005:21
Gällande
Offentlig kontroll
LIVSFS 2021:12 Upphäver LIVSFS 2016:1
Gällande
Ekologiska livsmedel
LIVSFS 2021:13 Upphäver LIVSFS 2009:3 Läkemedelsrester, karenstider
LIVSFS 2021:14 Ändrar LIVSFS 2021:8
Gällande
Avgifter, offentlig kontroll

Föreskrifter i nummerordning

Senast granskad 2023-03-23