Föreskrifter i nummerordning 2018

Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2018. För mer information se länkar under rubriken "Status"

LIVSFS Status Ämne 
LIVSFS 2018:1

Ändrar LIVSFS 2009:13
Gällande

Offentlig kontroll, rapportering

LIVSFS 2018:2 Upphäver LIVSFS 2014:1

Livsmedelsverkets förteckning över gällande föreskrifter 

LIVSFS 2018:3

Ändrar LIVSFS 2005:20
Gällande

Livsmedelshygien

LIVSFS 2018:4

Ändrar LIVSFS 2005:22
Gällande

Handel inom EU, animaliska livsmedel

LIVSFS 2018:5 Upphäver SLVFS 1983:2
Gällande

Berikning

LIVSFS 2018:6

Ändrar LIVSFS 2014:4
Gällande

Livsmedelsinformation till konsumenterna

LIVSFS 2018:7

Ändrar LIVSFS 2014:22
Gällande

Främmande ämnen

LIVSFS 2018:8

Ändrar LIVSFS 2011:12
Gällande

Tillsatser

LIVSFS 2018:9

Ändrar LIVSFS 2005:22
Gällande

Handel inom EU, animaliska livsmedel

Föreskrifter i nummerordning

Senast granskad 2023-04-04