Föreskrifter i nummerordning 2016

Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2016. För mer information se länkar under rubriken "Status".

LIVSFS Status Ämne 
LIVSFS 2016:1 Upphävd genom LIVSFS 2021:12 

Ekologiska livsmedel

LIVSFS 2016:2 Ändrar LIVSFS 2006:21
Upphävd genom LIVSFS 2021:8

Avgifter, offentlig kontroll

LIVSFS 2016:3

Ändrar LIVSFS 2012:6
Upphävd genom LIVSFS 2024:2 överg best 241001
Gällande

Snus och tuggtobak

LIVSFS 2016:4 Upphäver SLVFS 1993:15
Inte gällande

Främmande ämnen, Erukasyra

LIVSFS 2016:5 Ändrar LIVSFS 2005:20
Gällande

Livsmedelshygien

LIVSFS 2016:6 Upphäver SLVFS 1994:50
Inte gällande

Export, modersmjölksersättning

LIVSFS 2016:7 Upphäver SLVFS 2000:14
Inte gällande
Livsmedel för särskilda grupper, särskilda näringsändamål
LIVSFS 2016:8 Ändrar SLVFS 2000:15
Upphävd genom LIVSFS  2019:1
Livsmedel för särskilda grupper, speciella medicinska ändamål
LIVSFS 2016:9 Ändrar SLVFS 1997:27
Gällande
Livsmedel för särskilda grupper, barnmat
LIVSFS 2016:10 Upphävd genom LIVSFS 2020:6  Livsmedel för särskilda grupper, modersmjölksersättning
LIVSFS 2016:11 Upphäver SLVFS 1997:30
Upphävd genom LIVSFS 2022:5
Livsmedel för särskilda grupper, kostersättning för viktkontroll
LIVSFS 2016:12 Ändrar LIVSFS 2005:21
Gällande
Offentlig kontroll
LIVSFS 2016:13 Upphäver SLVFS 1993:28
Gällande
Marknadsordningar, kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel

Föreskrifter i nummerordning

Senast granskad 2024-03-05