Föreskrifter i nummerordning 2006

Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2006.

LIVSFS Status Ämne 
2006:28

Ändrar SLVFS 1997:25
Upphävd genom LIVSFS 2009:3

Läkemedelsrester, karenstider vid hantering av fiskvara från odlad fisk

 2006:27

Ändrar LIVSFS 2005:3
Upphävd genom LIVSFS 2009:3

Läkemedelsrester, karenstider

2006:26

Ändrar LIVSFS 2006:21
Upphävd genom LIVSFS 2021:8

Avgifter, offentlig kontroll

2006:25

Ändrar LIVSFS 2002:18
Upphävd genom LIVSFS 2009:14

Berikningsmedel i livsmedel för särskilda näringsändamål

2006:24

Ändrar LIVSFS 2002:33
Inte gällande

Utförsel och export av fisk från Östersjöområdet

2006:23

Ändrar SLVFS 1998:4
Upphävd genom LIVSFS 2013:10

Ekologiska livsmedel

2006:22

Upphäver LIVSFS 2004:14
Upphävd genom LIVSFS 2006:22

Bekämpningsmedel

2006:21

Upphäver LIVSFS 2005:23
Upphävd genom LIVSFS 2021:8

Avgifter, offentlig kontroll

2006:20

Ändrar LIVSFS 2003:2
Upphävd genom LIVSFS 2011:7

Material i kontakt med livsmedel

2006:19

Ändrar LIVSFS 2005:9
Gällande

Livsmedelsinformation till konsumenterna/märkning, Nyckelhålet

2006:18

Ändrar LIVSFS 2004:14
Upphävd genom LIVSFS 2006:22

Bekämpningsmedel

2006:17

Ändrar LIVSFS 2005:20
Gällande

Livsmedelshygien

2006:16

Ändrar LIVSFS 2005:23
Upphävd genom LIVSFS 2006:21

Avgifter

2006:15

Ändrar LIVSFS 2003:20
Upphävd genom LIVSFS 2007:15

Tillsatser

2006:14

Ändrar SLVFS 1993:36
Upphävd genom LIVSFS 2012:3

Främmande ämnen

2006:13

Upphäver LIVSFS 2002:49
Inte gällande

Provtagning och analys, främmande ämnen

2006:12

Upphäver SLVFS 1993:16
Gällande

Livsmedelshygien, djupfrysta livsmedel

2006:11

Ändrar LIVSFS 2003:15
Upphävd genom LIVSFS 2011:14

Import, vegetabiliska livsmedel

2006:10

Ändrar LIVSFS 2004:3
Upphävd genom LIVSFS 2020:1

Import, animaliska livsmedel

2006:9

Ändrar LIVSFS 2005:20
Gällande

Livsmedelshygien

2006:8

Ändrar LIVSFS 2005:23
Upphävd genom LIVSFS 2006:21

Avgifter

2006:7

Upphäver SLVFS 1998:20
Inte gällande

Förbud mot införsel av vissa livsmedel från UK

2006:6

Ändrar LIVSFS 2003:2
Upphävd genom LIVSFS 2011:7

Material i kontakt med livsmedel

2006:5

Ändrar LIVSFS 2004:14
Upphävd genom LIVSFS 2006:22

Bekämpningsmedel

2006:4

Ändrar/omtryck LIVSFS 2004:3 Upphävd genom LIVSFS 2020:1

Import, animaliska livsmedel

2006:3

Ändrar LIVSFS 2005:9
Gällande

Livsmedelsinformation till konsumenterna/märkning, Nyckelhålet

2006:2

Ändrar LIVSFS 2005:20
Gällande

Livsmedelshygien

2006:1

Ersätter LIVSFS 2005:1

Förteckning över gällande föreskrifter

Föreskrifter i nummerordning

Senast granskad 2022-04-01