Föreskrifter i nummerordning 2001

Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2001.

SLVFS Status Ämne 
SLVFS 2001:1

Ändrar SLVFS 1996:32
Upphävd genom LIVSFS 2005:24

 Slakt av tamboskap och hägnat vilt

 SLVFS 2001:2

Ändrar SLVFS 1994:10
Upphävd genom LIVSFS 2005:24

 Köttprodukter med mera

SLVFS 2001:3

Ändrar SLVFS 2000:35
Upphävd genom LIVSFS 2011:15

 Hantering av specificerat riskmaterial

SLVFS 2001:4

Ersätter SLVFS 2000:1

Livsmedelsverkets förteckning över gällande föreskrifter 

SLVFS 2001:5

Upphävd genom LIVSFS 2002:43

 Bekämpningsmedel

SLVFS 2001:6

Ändrar SLVFS 1997:38
Upphävd genom LIVSFS 2003:8

 Utlämnande av animaliskt avfall

SLVFS 2001:7

Ändrar SLVFS 2000:35
Upphävd genom LIVSFS 2011:15

 Hantering av specificerat riskmaterial

SLVFS 2001:8

Ändrar SLVFS 1994:10
Upphävd genom LIVSFS 2005:24

 Köttprodukter med mera

SLVFS 2001:9

Upphävd genom SLVFS 2001:24

Förbud mot import av specificerat riskmaterial

SLVFS 2001:10

Ändrar SLVFS 1999:34
Upphävd genom LIVSFS 2005:3

Läkemedelsrester, karenstider

SLVFS 2001:11

Ändrar SLVFS 1999:22 Upphävd genom LIVSFS 2003:20

 Tillsatser

SLVFS 2001:12

Ändrar SLVFS 1994:10
Upphävd genom LIVSFS 2005:24

 Köttprodukter med mera

SLVFS 2001:13

Ändrar SLVFS 1996:32
Upphävd genom LIVSFS 2005:24

Slakt av tamboskap och hägnat vilt 

SLVFS 2001:14

Ändrar SLVFS 1991:11
Upphävd genom LIVSFS 2005:24

Verksamheter med slakt, styckning charkuterivarutillverkning med mera vid exportkontrollerade anläggningar

SLVFS 2001:15

Ändrar SLVFS 1998:39
Upphävd genom LIVSFS 2005:13

Handel inom EU, animaliska livsmedel

SLVFS 2001:16

Ändrar SLVFS 2000:41
Upphävd genom LIVSFS 2005:24

Avgifter för kontroll av andra livsmedel än animaliska som importeras från tredje land

SLVFS 2001:17

Ändrar SLVFS 1999:21
Upphävd genom LIVSFS 2004:3

Import, animaliska livsmedel

SLVFS 2001:18

Ändrar SLVFS 1999:34
Upphävd genom LIVSFS 2005:3

Läkemedelsrester, karenstider

SLVFS 2001:19

Ändrar SLVFS 2001:5 Upphävd genom LIVSFS 2002:43

 Bekämpningsmedel

SLVFS 2001:20

Ändrar SLVFS 1994:10
Upphävd genom LIVSFS 2005:24

 Köttprodukter med mera

SLVFS 2001:21

Ändrar SLVFS 1996:32
Upphävd genom LIVSFS 2005:24

 Slakt av tamboskap och hägnat vilt

SLVFS 2001:22

Ändrar SLVFS 1997:38
Upphävd genom LIVSFS 2003:8

 Utlämnande av animaliskt avfall

SLVFS 2001:23

Ändrar SLVFS 2000:35
Upphävd genom SLVFS 2011:15

 Hantering av specificerat riskmaterial

SLVFS 2001:24

Ändrar SLVFS 2001:9
Upphävd genom SLVFS 2001:24

Förbud mot import av specificerat riskmaterial

SLVFS 2001:25

Ändrar SLVFS 1999:34
Upphävd genom LIVSFS 2005:3

Läkemedelsrester, karenstider

SLVFS 2001:26

Ändrar SLVFS 2001:5 Upphävd genom LIVSFS 2002:43

 Bekämpningsmedel

SLVFS 2001:27

Upphävd genom LIVSFS 2002:16

 Intyg för vissa oljor av olivrestprodukter

SLVFS 2001:28

Ändrar SLVFS 1999:22 Upphävd genom LIVSFS 2003:20

 Tillsatser

SLVFS 2001:29

Ändrar SLVFS 1998:39
Upphävd genom LIVSFS 2005:13

Handel inom EU, animaliska livsmedel

SLVFS 2001:30

Upphävd genom LIVSFS 2022:12

 Dricksvatten

SLVFS 2001:31

Ändrar SLVFS 1994:10
Upphävd genom  LIVSFS 2005:24

 Köttprodukter med mera

SLVFS 2001:32

Upphävd genom SLVFS 2001:32

 Gelatin

SLVFS 2001:33

Ändrar SLVFS 2001:5 Upphävd genom LIVSFS 2002:43

 Bekämpningsmedel

SLVFS 2001:34

Ändrar SLVFS 1996:32
Upphävd genom LIVSFS 2005:24

 Slakt av tamboskap och hägnat vilt

SLVFS 2001:35

Ändrar SLVFS 1990:10
Upphävd genom LIVSFS 2005:24

 Livsmedelstillsyn

SLVFS 2001:36

Ändrar SLVFS 2000:32
Upphävd genom SLVFS 2001:36

 Ursprungsmärkning av svenskt nötkött

SLVFS 2001:37

 Gällande

Handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter

Föreskrifter i nummerordning

Senast granskad 2024-02-07