Kurser och seminarier

Kurser är en del av Livsmedelsverkets informationsutbud. Varje år arrangerar vi kurser och utbildningar. Dessa tar upp aktuella ämnen inom vårt ansvarsområde. 

Målgrupperna för kurserna är bland andra anställda på kommunernas miljö- och hälsoskyddskontor, skola, vård och omsorg, kommunala vattenverk och slakterier. Oftast arrangerar vi samma kurs på flera olika platser i landet. Vi tar gärna emot förslag och idéer på ämnesområden som vi bör ta upp i vårt kursprogram.

Aktuella kurser

 • Välkomna att diskutera - Ett hållbart livsmedelssystem

  Hur kan vi som myndigheter bidra till att vår mat produceras och konsumeras på ett sätt som är hållbart för planeten, människan och näringslivet? Vilka utmaningar ser aktörerna i systemet och vad behöver göras på kort och lång sikt för ett mer hållbart svenskt livsmedelssystem? 

 • Workshop on Risk Ranking of Hazards in Foods

  The Swedish Food Agency and the Finnish Food Authority will organize a 2-day workshop on October 19-20, 2022, in Uppsala, Sweden to discuss the state-of-the-art in risk ranking of hazards in food. This effort is supported by the European Food Safety Authority (EFSA).

 • Webbinarium: Dricksvatten och smittspridning i ett förändrat klimat

  Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. I ett förändrat klimat med fler skyfall och perioder av torka ökar risken för smittspridning via vatten om inte åtgärder införs. Välkommen till ett öppet seminarium som kommer att bjuda på föreläsningar längs hela kedjan från skyfall till konsument.

 • Webbinarium: Beredskapshandbok för offentliga måltider

  Under Krisberedskapsveckan bjuder Livsmedelsverket in till ett webbinarium för att berätta om kommande beredskapshandbok för offentliga måltider, dess innehåll samt hur du kan bidra till innehållet och göra boken bättre för användaren - ansvariga för måltidsverksamheten inom skola, vård och omsorg.

 • Matsvinnsdagen 2021 – rädda frukt och grönt

  Årets matsvinnsdag handlar om att minska svinnet av frukt och grönsaker. Välkommen på matsvinnsnätverkets öppna digitala seminarium med information, fakta och inspiration om hur vi kan minska matsvinnet. Medverkande är representanter från hela livsmedelskedjan, från producent till konsument.

 • Fler gör mer - på väg mot halverat matsvinn 2030

  Just nu pågår en mängd insatser och nya samarbeten för att minska matsvinnet i livsmedelskedjans olika led. För att belysa olika insatser och identifiera eventuella åtgärdsluckor bjöd projektet Regeringsuppdrag för minskat matsvinn 2017-2019 (Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket) in till möte om branschens arbete.

 • Kurskatalog livsmedelskontroll

  Kurskatalogen innehåller kurser som anordnas av Livsmedelsverket.

 • BTSF - Better Training for Safer Food

  Better Training for Safer Food, BTSF, är EU-kommissionens utbildningsprogram för myndigheternas kontrollpersonal inom livsmedelskedjan. BTSF har kurser inom livsmedels- och foderlagstiftning, djurhälsa, djurskydd och växtskydd. Kurserna ges digitalt eller på plats i ett flertal europeiska länder. Det finns även ett stort antal e-learningutbildningar.

Senast granskad 2021-10-04