BTSF - Better Training for Safer Food

Better Training for Safer Food, BTSF, är EU-kommissionens utbildningsprogram för myndigheternas kontrollpersonal inom livsmedelskedjan. BTSF har kurser inom livsmedels- och foderlagstiftning, djurhälsa, djurskydd och växtskydd. Kurserna ges digitalt eller på plats i ett flertal europeiska länder. Det finns även ett stort antal e-learningutbildningar.

Hur fungerar BTSF-utbildningarna?

I undervisningen ingår föreläsningar, grupparbeten och diskussioner och det krävs goda språkkunskaper hos deltagarna. Varje kurs har satt krav för deltagande, oftast krävs tre års erfarenhet från relevant arbetsområde. Kursspråket är engelska men vissa kurser ges på eller tolkas till franska, tyska, spanska och portugisiska.

Vad kostar det?

Kurserna finansieras genom medlemsländernas avgifter till EU. Deltagarnas kostnader för kurs, utbildningsmaterial, flyg och logi är alltså täckta.

Din arbetsgivare står för kostnaderna för resor inom Sverige samt för din arbetstid. Du behöver därför ha ett chefsgodkännande innan du anmäler dig.

Kunskapsspridande och feedback

Efter kursen förväntas du sprida kunskaperna till andra i ditt nätverk genom en presentation, rapport, kurs eller annat.

Hur ansöker man?

Är kursen fulltecknad för Sveriges del, om Sverige inte har platser till ett kurstillfälle eller om sista anmälningsdag passerat finns ibland möjlighet till reservplatser. Många av kursarrangörerna vill ha anmälningar i god tid, före sista anmälningsdag, varför det lönar sig att anmäla sig tidigt. Kursarrangören får inte ta emot anmälningar innan de godkänts av NCP.

BTSF E-learningskurser

 • Agri-food fraud investigation techniques
 • Agri-food fraud investigation techniques in e-commerce
 • Animal diseas contingency planning
 • Animal Nutrition
 • Animal Welfare at slaughter and killing for disease control
 • Animal Welfare at slaughter and Killing for Disease for poultry
 • Broilers welfare on farms
 • Food Contact Materials
 • Food Hygiene and control on fishery products and live bivalve molluscs
 • Food Improvement Agents
 • Prevention, Control and Eradication of Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE)
 • Principle of Hazard Analysis and Critical Control Point Audits (HACCP)
 • Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)
 • Risk mitigation measures for pesticides use

Aktuella BTSF-kurser - ges digitalt eller på plats

 • TS10, ADP – Focus on ASF, Riga, Lettland, 12 - 16 juni, sista anmälningsdag 12 april, SE 2 platser
 • TS11, ADP – Focus on ASF, Riga, Lettland, 18 - 22 september, sista anmälningsdag 18 juli, SE 2 platser
 • TS12, ADP – Focus on FMD, Utrecht, Nederländerna, 16 - 20 oktober, sista anmälningsdag 16 augusti, SE 0 plats
 • TS13, ADP – Focus on AI, Venedig, Italien, 13 - 17 november, sista anmälningsdag 13 september 2023, SE 1 plats
 • TS14, ADP – Focus on AI, Venedig, Italien, 11 - 15 december, 11 oktober, SE 0 plats
 • TS15, ADP – Focus on FMD, Utrecht, Nederländerna, 15 - 19 januari 2024, 15 november 2023, SE 2 platser
 • För tillfället inga nya kursdatum
 • För tillfället inga nya kursdatum

Animal Welfare

 • För tillfället inga nya kursdatum
 • För tillfället inga nya kursdatum

Animal welfare during transport (basic level)

 • S2, Online Zoom, 13-15 juni, sista anmälningsdatum 15 maj, Sverige 1 plats

Animal welfare during transport (advanced level)

 • För tillfället inga nya kursdatum

Animal welfare during transport legislation

 • S5, Kapitan Andreevo, Bulgarien, 12-16 juni, sista anmälningsdatum 15 maj, Sverige 2 platser

Animal welfare at the time of killing of animals (basic level)

 • S2, Online Zoom 19-21 september, sista anmälningsdatum 15 juli, Sverige 2 platser

Animal welfare at the time of killing of animals (advanced  level)

 • För tillfället inga nya kursdatum

Animal welfare at poultry slaughter (advanced level)

 • För tillfället inga nya kursdatum

Animal welfare in case of killing for depopulation purposes (basic level)

 • För tillfället inga nya kursdatum

Audit Systems and Internal Auditing

Course 1 - Setting-up and implementation of an audit system and basics for performing a detailed audit

 • För tillfället inga nya kursdatum

Course 2 - Developing advanced skills to conduct a detailed audit to verify the effective and suitable implementation of official controls by the relevant control authorities

 • För tillfället inga nya kursdatum
 • S1, Live animals, 11-14 september, Algeciras, Spanien, sista anmälningsdag 21 juni, Sverige 2 platser
 • S2, FOAO & CP, 16-19 oktober, Algeciras, Spanien, sista anmälningsdag 16 juli, Sverige 1 plats
 • S3, ABP, 6-10 november, Paris, Frankrike, sista anmälningsdag 6 augusti, Sverige 0 platser
 • S4, FOAO & CP, 11-15 december, Antwerpen, Belgien, sista anmälningsdag 11 september, Sverige 0 platser
 • S5, FOAO & CP, 18-22 mars 2024, Antwerpen, Belgien, sista anmälningsdag 18 november 2023, Sverige 2 platser
 • S6, ABP, 22-26 april 2024, Paris, Frankrike, sista anmälningsdag 22 december 2023, Sverige 1 plats
 • S7, FOAO & CP, 14-17 oktober 2024, Algeciras, Spanien, sista anmälningsdag 14 juni 2024, Sverige 0 platser
 • S8, Live animals, 20-24 januari 2025, Amsterdam, Nederländerna, sista anmälningsdag 20 september 2024, Sverige 0 platser

Två nivåer finns; Basic och Advanced. Så här beskriver kursarrangören skillnaden:

Course 1 has objectives of basic nature and will aim to increase and ensure a common understanding of the EU legislative framework relating to the control of contaminants in food and feed.

Course 2 has objectives of more advanced nature and will aim to improve competent authorities’ capacity in setting up systems for the control of contaminants in food and feed, and therefore ensure appropriate and harmonised implementation of monitoring and official controls plans in this field.

 • För tillfället inga nya kursdatum
 • För tillfället inga nya kursdatum
 • För tillfället inga nya kursdatum

Food Hygiene and Flexibility

 • TS15, 5-9 juni, Turin, Italien, sista anmälningsdag 5 maj, Sverige 1 plats
 • TS16, 18-22 september, Vilnius, Litauen, sista anmälningsdag 10 augusti, Sverige 1 plats


Food Hygiene Primary Production - Plant products

 • För tillfället inga nya kursdatum
 • För tillfället inga nya kursdatum

Food hygiene at primary production - Domestic Land Animals

 • För tillfället inga nya kursdatum

Food hygiene and controls of meat, including derived products

 • S8, Dublin, Irland, 5-9 juni, sista anmälningsdag 3 mars, Sverige 0 platser
 • S9, Muester, Tyskland, 11-15 september, sista anmälningsdag 10 juni, Sverige 2 platser
 • S10, Rom, Italien, 9-13 oktober, sista anmälningsdag 23 juni, Sverige 1 plats
 • För tillfället inga nya kursdatum
 • För tillfället inga nya kursdatum

Foodborne outbreaks

 • För tillfället inga nya kursdatum
 • S9, 26-29 juni, Berlin, Tyskland, sista anmälningsdag 2 juni, Sverige 2 platser
 • S10, 12-15 juni, Toulouse, Frankrike, sista anmälningsdag 5 maj, Sverige 0 platser

Microbiological Criteria and Control of Zoonoses 

 • För tillfället inga nya kursdatum

Inter-sectoral simulation exercises on crisis management coordination

 • TS 2, Simex Plant Health sector, 4-6 juli, Bryssel, Belgien, sista anmälningsdag 2 juni
 • För tillfället inga nya kursdatum

New Animal Health Law

 • För tillfället inga nya kursdatum
 • För tillfället inga nya kursdatum

Course B, E-commerce of food 

 • För tillfället inga nya kursdatum

Course EC1 = standard level. Course EC2 = advanced level.

New Plant Health Regime

 • C2S9, 19-22 Juni, Madrid, Spanien, studiebesök: Garden Centre,  sista anmälningsdag 16 maj, Sverige 1 plats

Official Control Regulation (OCR)

 • För tillfället inga nya kursdatum

Organic farming

 • För tillfället inga nya kursdatum

Plant Health Controls

 • För tillfället inga nya kursdatum
 • S1C1, 12-16 juni, Valencia, Spanien, sista anmälningsdag 2 maj, Sverige 5 platser
 • För tillfället inga nya kursdatum
 • För tillfället inga nya kursdatum
 • Session 5, 13-16 juni, Lissabon, Portugal, sista anmälningsdag 11 maj, Sverige 1 plats
 • Session 6, 26-29 september, Ljubljana, Slovenien, sista anmälningsdag 27 juli, Sverige 1 plats
 • Session 7, 17-20 oktober, Bratislava, Slovakien, sista anmälningsdag 24 augusti, Sverige 1 plats
 • Session 8, 14-17 november, Madrid, Spanien, sista anmälningsdag 19 september, Sverige 0 platser
 • Session 9, 11-14 december, plats ej bestämt, sista anmälningsdag 23 oktober, Sverige 1 plats
 • Session 10, detaljer ännu ej klara
 • Session 11, detaljer ännu ej klara
 • För tillfället inga nya kursdatum

Plant Protection Products

 • Session 7, PPP Efficacy, 21-23 juni, Alba, Italien, sista anmälningsdag 12 februari, Sverige 1 plats
 • Session 8, PPP Toxicology, 24-26 maj, Aten, Grekland, sista anmälningsdag 10 juni, Sverige 0 platser
 • För tillfället inga nya kursdatum

Plastic Recycling Processes, Auditing

Аudit of authorised recycling processes for plastic food contact materials in the scope of Regulation (EU) No 282/2008 (superseded by Regulation (EU) 2022/1616)

 • TS03, Plastics Recycling, 20-23 juni, Wien, Österrike, sista anmälningsdag 12 maj, SE 0 platser

Protected Designations Schemes, GI:s and TSG
The training cover PDO's, PGI's, GI's and TSG

 • Cours 1, Control of GIs in the wine sector, TS 09, 17-20 oktober, Turin, Italien, sista anmälningsdag 11 september, Sverige 2 platser
 • Cours 4, Cross-sectorial training on market controls, TS 07, 27-30 juni, Marseille, Frankrike, sista anmälningsdag 29 maj, Sverige 2 platser
 • Cours 4, Cross-sectorial training on market controls, TS 10, 21-24 november, Aten, Grekland, sista anmälningsdag 23 oktober, Sverige 2 platser
 • Cours 3, Control of PDO/PGI/TSG in the field of agricultural products and foodstuffs, TS 08, 19-22 september, Lissabon, Portugal, sista anmälningsdag 21 augusti, Sverige 1 plats

Risk Assessment

 • För tillfället inga nya kursdatum

Traces in the Member States

Kurs 1 Traces use BIP lvl - import of live animals and products of animal origin (kontrollpersonal med kunskap i TRACES på en mellan/avancerad nivå)

 • För tillfället inga nya kursdatum

Kurs 2 Traces use at DPE - import of food and feed on non-animal origin (kontrollpersonal med kunskap i TRACES på basic-nivå)

 • För tillfället inga nya kursdatum

Kurs 3 Traces use at inspecion post - import of live plants (kontrollpersonal med kunskap i TRACES på basic-nivå)

 • För tillfället inga nya kursdatum

Kurs 4 Traces use at import of organic products (kontrollpersonal med kunskap i TRACES på basic-nivå)

 • För tillfället inga nya kursdatum

Kurs 5 Traces use at INTRA-EU trade of live animals and products of animal origin (kontrollpersonal med kunskap i TRACES på en mellan/avancerad nivå)

 • För tillfället inga nya kursdatum
 • TS 05, TSE-ABP, 12-15 september, Zagreb, Kroatien & Ljubljana, Slovenien, sista anmälningsdag 25 juni, Sverige 0 platser
 • TS 06, TSE-ABP, 28 november-1 december, Porto, Portugal, sista anmälningsdag 5 september, Sverige 1 platser
 • TS 07, TSE-ABP, 6-9 februari 2024, Rennes, Frankrike, sista anmälningsdag 15 november 2023, Sverige 0 platser
 • TS 08, TSE-ABP, 12-15 mars 2024, Rennes, Frankrike, sista anmälningsdag 12 december 2023, Sverige 1 plats
Senast granskad 2023-06-02