Kontakt

Telefon: 018-17 55 00
Växelns öppettider: 8:00 - 16.00

Registraturen - ta del av allmänna handlingar

Livsmedelsverket är en statlig myndighet. Om du skickar e-post, post eller fax till oss blir det en allmän handling som i regel är offentlig. Vi registrerar och sparar det du skriver.

Adresser

Postadress

Livsmedelsverket, Box 622, SE-751 26 Uppsala

Besök oss

Leverans av gods

Dag Hammarskjölds väg 56 C, 752 37 Uppsala
Godsmottagningen: 8.00-11.30 samt 13.00-16.00 

Misstänkta biverkningar av kosttillskott

Biblioteket

Senast granskad 2024-05-16