Tipsa oss om livsmedelsfusk

Har du kommit i kontakt med något som du misstänker är livsmedelsfusk får du gärna göra en anmälan till oss på Livsmedelsverket. Tips är värdefulla för oss i vårt arbete med att upptäcka och motverka livsmedelsfusk.

Vad kan jag tipsa om?

Livsmedelsfusk är när någon avsiktligt bryter mot livsmedelslagstiftningen i syfte att vilseleda konsumenter och företag för ekonomisk vinning. Här följer några exempel:

  • Att avsiktligt ge felaktig information om ett livsmedel till exempel vad gäller: Art, sammansättning, kvantitet, hållbarhet, ursprungsland eller framställnings- eller produktionsmetod.
  • Olaglig slakt och försäljning av kött från sådan slakt.
  • Försäljning av livsmedel där otillåtna ämnen eller ingredienser tillsats.
  • Försäljning av stulna livsmedel.
  • Försäljning av livsmedel som är klassat som avfall, eller att använda sådant avfall vid framställningen av livsmedel.
  • Framställning eller användning av falska dokument i avsikt att sälja eller marknadsföra ett livsmedel.

Det här är inte livsmedelsfusk

En del av tipsen som kommer in till oss klassas inte som livsmedelsfusk. Här är några exempel:

  • Matförgiftning
  • Ohygienisk hantering
  • Smutsiga lokaler

Om din anmälan handlar om primärprodukter eller ett livsmedelsföretag i primärproduktionen är det länsstyrelsen du ska kontakta. Med primärproduktion menas odling och skörd av vegetabilier, mjölkproduktion, äggproduktion, uppfödning och produktion av livsmedelsproducerande djur före slakt.

Vad bör mitt tips innehålla?

Beskriv det misstänkta fusket så utförligt du kan. Det är frivilligt hur mycket information du lämnar, men ju mer detaljerad information vi får in desto lättare blir det för oss att hantera ditt tips.

Måste jag uppge mitt namn?

Nej, du har rätt att vara anonym. Ditt tips räknas som en allmän handling och kan komma att lämnas ut om någon begär det, men så länge du inte anger personuppgifter i ditt tips förblir du anonym.

Om du har utförligare information och vill ha fortsatt kontakt med oss utan att lämna ut personuppgifter kan du skapa en anonym e-postadress och lägga till den i tipset. På så sätt kan vi kontakta dig.

Här lämnar du ditt tips

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas
Senast granskad 2023-10-27