Information till företag om hjälp att sprida information om ett återkallande

Alla livsmedelsföretag ansvarar för att de livsmedel de släpper ut på marknaden är säkra att äta. Om ett livsmedel innebär en hälsorisk är livsmedelsföretaget skyldig att dra tillbaka det från marknaden. Det innebär att företag bakåt och framåt i livsmedelskedjan ska underrättas om det inträffade. Det kan till exempel vara producenter, grossister samt butiker som mottagit varan.  Om varan nått konsument kan livsmedelsföretagaren vara skyldig att återkalla varan.

Hur återkallandet ska gå till eller formuleras avgörs av livsmedelsföretaget. Eventuellt kan det ske i samråd med handläggare hos företagets behöriga kontrollmyndighet. Kontrollmyndigheten kan vara kommunen, länsstyrelsen eller Livsmedelsverket beroende på vilken typ av verksamhet livsmedelsföretaget har.

Hjälp att sprida information till konsumenter

Om informationen till konsumenterna publiceras på livsmedelsföretagets webbplats kan Livsmedelsverket hjälpa till att sprida den informationen. De livsmedelsföretag som vill att deras information ska spridas även av Livsmedelsverket kan kontakta Livsmedelsverkets presstjänst. Återkallandet publiceras i så fall på Livsmedelsverkets webbplats under rubriken Återkallanden.

Presstjänsten nås på 018-17 53 40 och press@slv.se. Presstjänsten är bemannad alla dagar dygnet runt.  Mejlen bevakas inte  kvällar och helger och därför är det säkrast att ringa under dessa tider.

Senast granskad 2023-01-26