Allergi och överkänslighet, teckenspråk

Röda prickar, svårt att andas, ont i magen. En del tål inte mat som andra kan äta utan problem. Det viktigaste du som är allergiker bör tänka på är att alltid läsa ingrediensförteckningen noga. Det gäller även livsmedel som du handlar ofta eftersom innehållet kan ändras. För att få rätt diagnos är det också viktigt att du kontaktar din vårdcentral om du tror att du inte tål något livsmedel.

Vanliga allergier mot mat

All mat innehåller proteiner som kan ge allergier. Den mat som oftast ger allergiska reaktioner är mjölk, ägg, fisk, skaldjur, baljväxter som jordnötter och soja, olika nötter, fröer och vete.

Vad beror allergi på?

Allergi beror på att kroppens normala försvar mot vissa ämnen inte fungerar som det ska. Immunförsvaret uppfattar då dessa ämnen som främmande. Varför en del blir allergiska vet man inte men ärftlighet spelar roll.

Annan överkänslighet än allergi

Cirka 15 procent av Sveriges befolkning lider av någon slags överkänslighet mot mat. Det kan till exempel vara allergi, celiaki, laktosintolerans eller någon annan överkänslighetsreaktion.

Vid de flesta icke-allergiska reaktioner är immunförsvaret inte inblandat. Ett exempel där immunförsvaret inte är inblandat är laktosintolerans. Laktosintolerans beror på att kroppen saknar ett enzym. Läs mer om olika överkänslighetsreaktioner via länkarna om bland annat "mjölk och laktos" och "gluten".

Symtom på allergi

Olika människor kan reagera olika på samma ämne. Det kan också skilja på hur stora mängder av ett ämne man reagerar på. För de allra känsligaste räcker det med mycket små mängder för att reagera.

Vanligast är symtom från mag-tarmkanalen (illamående, magont, diarré), huden (eksem eller nässelutslag) och/eller luftvägarna (astma). Andra symtom är klåda i munnen, svullnad i läppar och svalg, rinnande ögon och snuva. Ett fåtal människor riskerar att drabbas av en så kallad anafylaktisk eller allergisk chock. Det är ett livshotande tillstånd och kan leda till döden om personen inte omedelbart kommer under läkarvård.

Allergi i olika åldrar

Allergi kan starta vid vilken ålder som helst. Matallergier är vanligast i barnaåren, särskilt allergi mot mjölkprotein och ägg. Det drabbar cirka en till fem procent. Många barn växer så småningom ifrån denna allergi. Men allergier mot nötter, jordnötter och fisk är ofta bestående.

Korsallergi

Den som är allergisk mot björkpollen kan också reagera på exempelvis äpple. Det kallas korsallergi och beror på att björkpollen och äpple innehåller proteiner som liknar varandra. Eftersom många i Sverige lider av just björkpollenallergi, är det också många som reagerar på bland annat äpple och hasselnötter.

Korsallergi ger symtom som kliande munhåla och svalg. Men man kan också reagera på andra allergen i hasselnöt än det som liknar björkpollen. Då får man oftast allvarligare reaktioner.

Kontakta vårdcentralen

Om du tror att du inte tål ett livsmedel, vänd dig till din vårdcentral. Det är bra att få en diagnos så att du vet vad du ska undvika. I vissa fall kan du få hjälp av en dietist för att lära dig hur du ska äta.

Hur ser man vad maten innehåller?

Är du allergisk eller överkänslig, läs alltid ingrediensförteckningen noga. Det gäller även livsmedel du handlar ofta eftersom innehållet kan ändras.

Kan jag äta livsmedel med märkningen "kan innehålla spår av"?

Om du är allergisk kan du behöva undvika livsmedel som är märkta med "kan innehålla spår av" det allergen du är allergisk mot. Var extra uppmärksam på choklad- och bageriprodukter eftersom Livsmedelsverket i en undersökning har hittat höga halter av mjölkprotein, jordnöt och hasselnöt i sådana livsmedel.

"Kan innehålla spår av" är en varningsmärkning och i dagsläget finns det inte några gränsvärden för produkter med denna märkning. Undersökningar har visat att halterna av allergen kan variera från obefintliga till mycket höga, och samma produkt kan innehålla olika halter vid olika tillfällen.

Mjölkprotein i choklad

Det kan vara befogat för personer med svår mjölkallergi att undvika att äta choklad och chokladprodukter. Detta bör diskuteras med läkare eller dietist.

Livsmedelsverket har i en undersökning hittat höga halter mjölkprotein i choklad- och chokladprodukter utan mjölk i ingrediensförteckningen och utan "kan innehålla spår av mjölk"-märkning.

Fördjupning

IgE-medierad allergi och ärftlighet

Man brukar dela upp olika sorters allergi i IgE-medierad och icke IgE-medierad allergi. IgE-medierad allergi är den vanligaste formen av allergi. Det kännetecknas av att symtom kommer inom två timmar, när man ätit något man inte tål. Personer med IgE-medierad allergi har IgE-antikroppar mot det de inte tål. En jordnötsallergiker har IgE-antikroppar mot jordnöt och en äggallergiker har IgE-antikroppar mot ägg. Den proteinbit från exempelvis jordnöt som antikropparna binder till kallas allergen.

Vid icke IgE-medierad allergi reagerar immunförsvaret på andra sätt än genom att bilda antikroppar och symtomen kommer senare. Exempel på icke IgE-medierad allergi är kontakteksem (nickelallergi) samt en viss typ av mjölkproteinallergi.

De flesta allergiska barn har ärvt sin allergiska läggning från den ena eller båda föräldrarna. Men det är inte alls säkert att föräldrar och barn reagerar mot samma ämne eller får samma symtom. Forskarna vet ännu inte säkert varför vissa blir allergiska medan andra inte blir det.

Allergimärkning

Vissa ingredienser, som är kända för att ge reaktioner, måste alltid anges då de förekommer i ett livsmedel. Dessa ingredienser finns upptagna på en gemensam lista (Bilaga II till Informationsförordningen (EU) nr 1169/2011). För att underlätta för dig som är allergisk måste det alltid framgå tydligt av livsmedlets namn eller ingrediensförteckning, om det innehåller ingredienser från listan eller tillsatser som utvunnits ur dessa.

Vad ska man göra om man misstänker att ett livsmedel är felmärkt?

Misstänker du att ett förpackat livsmedel är felmärkt eller har en reaktion skett som du misstänker beror på ett felmärkt livsmedel eller fel skolmat? Kontakta i första hand miljökontoret i din kommun. Det är oftast miljökontoret i din kommun eller i kommunen där företaget ligger, som är ansvarig kontrollmyndighet. Sjukvården kan också ta kontakt med Livsmedelsverket för eventuell analys av odeklarerade allergen i det, eller de misstänkta livsmedlen.

Senast granskad 2022-02-19