Webbutbildningar om kost, livsstil och samtalet

Vårdpersonal samtalar framför datorn

Livsmedelsverkets kostråd är lätta att ta till sig. Alla ska kunna hitta sitt sätt att äta hälsosammare. Det ska också vara enkelt för dig som möter patienter att prata mat.

Tillsammans med Socialstyrelsen har vi därför tagit fram webbutbildningen Samtal och råd om bra matvanor. Den riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal och ger dig användbara kunskaper; Livsmedelsverkets vetenskapligt grundande kostråd, filmade patientsamtal och övningar.

Samtal och råd om bra matvanor

Matvanor har stor påverkan på hälsan. Men att förändra sina matvanor kan vara svårt för många. Undersökningar visar att 84 procent av befolkningen vill prata med hälso- och sjukvården om sina levnadsvanor, och att var fjärde person kan tänka sig att få hjälp att förändra sina matvanor.

Dina patienter vill att du ska prata mat. För att underlätta för dig har Socialstyrelsen och Livsmedelsverket tagit fram webbutbildningen Samtal och råd om bra matvanor.

Utbildningen grundas i evidensbaserade kostråd och näringsrekommendationer. Här beskrivs vilka patienter som ska erbjudas rådgivande samtal och hur ett samtal kan genomföras, till din hjälp har du också filmade patientsamtal och praktiska övningar.

Sundkurs – webbvägen till en sundare folkhälsa

Sundkurs har tagits fram vid Karolinska Institutet. I Sundkurs presenteras forskning och vardagliga råd för att motivera människor till en hälsosammare livsstil. Här kan också hälso- och sjukvårdspersonal hämta vetenskapligt baserade råd för sin rådgivning. Rekommendationerna om mat grundas i Livsmedelsverkets kostråd.

 Logotyp för www.sundkurs.se

Senast granskad 2024-03-06