Om internationella matsvinnsdagen

Internationella matsvinndagen

Internationella matsvinnsdagen är instiftad av FN och infaller den 29 september varje år. Den uppmärksammas även i Sverige. I år går Livsmedelsverket ut med särskild information om förvaring av frukt och grönsaker för att minska risken för svinn.

FN:s mål är att halvera det globala matsvinnet till år 2030 och matsvinnsdagen är ett sätt att få både konsumenter och livsmedelsbranschen medvetna om att alla kan bidra.

I år, 2021, är det internationella året för frukt och grönt. Det är också vanligt att grönsaker och frukter blir matsvinn. Därför har Livsmedelsverket tagit fram information i samband med matsvinndagen om hur du kan förvara frukter och grönsaker på bästa sätt så de håller längre och inte riskerar att hamna i avfallspåsen. 

Varför viktigt minska matsvinn

Senast granskad 2021-09-20