Internationella matsvinnsdagen

Banner  2022 för internationella matsvinnsdagen som är instiftad av FN

Internationella matsvinnsdagen är instiftad av FN och infaller den 29 september varje år. I år handlar Livsmedelsverkets kommunikation om "matsvinnsberget" som visar hur mycket mat som slängs i onödan. 

Det här är tredje gången matsvinnsdagen går av stapeln. Den uppmärksammas världen över, även i Sverige. Inom regeringsuppdraget för minskat matsvinn arbetar Livsmedelsverket tillsammans med Naturvårdsverket och Jordbruksverket med aktiviteter i samband med matsvinnsdagen. 

Matsvinnsberget – ett berg som inte ska finnas

Matsvinn uppstår i hela livsmedelskedjan, men allra mest slängs i hushållen. I svenska hushåll slängs 17 kilo ätbar mat per person och år i sopkorgen. Dessutom hälls 18 kilo mat och dryck ut i vasken, per person och år. Sammanlagt blir det 35 kilo. 

Matsvinnsberget visar hur mycket mat som en person slänger varje år, helt i onödan.  Genom att uppmärksamma detta hoppas vi att fler blir medvetna om hur viktigt det är att inte slänga mat.

Toppen på ett isberg

Matsvinnsberget är som toppen av ett isberg. Det vi ser är bara en liten del av ett stort problem. Det är mycket som inte syns och gömmer sig under ytan. Förutom att maten som slängs har en miljö- och klimatpåverkan, har det krävts mycket resurser för att producera maten. Den har till exempel odlats, förädlats, transporterats, förvarats, förpackats helt i onödan när maten till slut slängs hemma hos dig.

Nedladdningsbart material

Tidigare år

Temat 2021 var hur frukt och grönt ska förvaras på bästa sätt för att undvika matsvinn. Året innan handlade det om att få svinniskt genom Livsmedelsverkets svinnsiktscoach. 

Senast granskad 2022-09-26