Nätverket för Mat & Måltider i LSS-verksamheter träffas 7 februari

2024-01-25

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Livsmedelsverket driver tillsammans ett nätverk öppet för alla som på ett eller annat sätt arbetar med att främja bra måltider och hälsosamma matvanor för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Nätverket är öppet för alla yrkesgrupper och består av dietister, sjuksköterskor, chefer, forskare, olika typer av pedagoger, konsulenter, kockar, läkare, fysioterapeuter, boendestödjare och studenter.

Arbetar du med LSS-verksamhet och vill bli medlem? Ansök om medlemskap genom att kontakta maltiden@slv.se. Beskriv kort var du jobbar och din yrkesroll.

Digital nätverksträff 7 februari

Den 7 februari kl. 8.30-9.30 bjuder LSS-nätverket in till en digital träff för att dela erfarenheter kring främjandet av hälsosamma matvanor.

Denna träff fokuserar vi på "Hälsan spelar roll" som är en metod för att främja och bidra till hälsosamma levnadsvanor för personer med beviljad LSS-insats. Vi inleder träffen med en introduktion till "Hälsan spelar roll" och tar därefter del av erfarenheter från verksamheter i Vetlanda som arbetar med metoden. Det kommer finnas tid för frågor och reflektioner.

Träffen sker i Teams och spelas inte in.