Måltider på sjukhus

En patient på sjukhus äter en yoghurt med bär som mellanmål.

Maten på sjukhus är en viktig del av vården. God mat utifrån patientens behov och önskemål är grundläggande för att främja hälsa, tillfrisknande och öka välbefinnandet. Dessutom påverkar måltidsupplevelsen patientens syn på sjukhusvistelsen och därmed kvaliteten på hela vården.

Nationella riktlinjer för måltider på sjukhus

För patienter på sjukhus kan en god och trevlig måltid vara ett välkommet avbrott i en tillvaro präglad av sjukdom. Men bra mat som äts upp är också en förutsättning för att bli frisk, läka och att medicinsk behandling ska ha effekt. Därför bör måltiden alltid vara grunden för sjukhusets nutritionsomhändertagande. En bra måltid kan också inspirera till en hållbar livsstil, exempelvis genom att användas pedagogiskt vid kostrådgivning.

Livsmedelsverkets riktlinjer för måltider på sjukhus betonar vikten av att arbeta personcentrerat med måltiderna. Det betyder att utgå ifrån individens behov och önskemål och att låta patienten vara delaktig i beslut som tas kring måltiden. Det kräver ett flexibelt arbetssätt och att måltidsorganisation och vårdavdelningar samarbetar kring måltiderna.

Vetenskapliga underlag för Livsmedelsverkets riktlinjer

Använd Måltidsmodellen

En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam.

Senast granskad 2022-09-06