Måltider på sjukhus

Maten på sjukhus är en viktig del av vården. God mat utifrån patientens behov och önskemål är grundläggande för att främja hälsa, tillfrisknande och öka välbefinnandet. Dessutom påverkar måltidsupplevelsen patientens syn på sjukhusvistelsen och därmed kvaliteten på hela vården.

Nationella riktlinjer för måltider på sjukhus

För patienter på sjukhus kan en god och trevlig måltid vara ett välkommet avbrott i en tillvaro präglad av sjukdom. Men bra mat som äts upp är också en förutsättning för att bli frisk, läka och att medicinsk behandling ska ha effekt. Därför bör måltiden alltid vara grunden för sjukhusets nutritionsomhändertagande. En bra måltid kan också inspirera till en hållbar livsstil, exempelvis genom att användas pedagogiskt vid kostrådgivning.

Livsmedelsverkets riktlinjer för måltider på sjukhus betonar vikten av att arbeta personcentrerat med måltiderna. Det betyder att utgå ifrån individens behov och önskemål och att låta patienten vara delaktig i beslut som tas kring måltiden. Det kräver ett flexibelt arbetssätt och att måltidsorganisation och vårdavdelningar samarbetar kring måltiderna.

Vetenskapliga underlag för Livsmedelsverkets riktlinjer

Senast granskad 2021-02-03