Arbetsmetoder inom Ett nytt recept för skolmåltider

I Ett nytt recept för skolmåltider arbetar vi utifrån ett systemperspektiv med ett missionsorienterat arbetssätt. Vi har kraftsamlat aktörer från skolmatssystemet och enats om ett gemensamt mål – att alla barn i Sverige äter god och hållbar skolmat.

Steg för steg mot förändring

För att ta reda på vad som måste ändras för att skolmåltiderna ska kunna bli mer hållbara för miljön, hälsan och ekonomin var ett av de första stegen i projektarbetet att rita en systemkarta över skolmåltidssystemet. Systemkartan beskriver vilka delar som ingår i systemet och viktiga hinder och framgångsfaktorer. Fem huvudområden utkristalliserades som hela skolmåltidssystemet cirkulerar runt:

  • Från gård till gaffel – råvarans väg till bordet och tillbaka
  • Från liten till stor – barns och ungas perspektiv
  • Från tanke till tallrik – planering, upphandling och inköp
  • Från klassrum till kastrull – pedagogikens perspektiv
  • Från mål till målgång – målsättningar på nationell och lokal nivå

 

I nästa fas i arbetet identifierades åtta nyckelområden som, om de förändras, kan bidra till att göra skolmåltiderna mer hållbara för miljön, hälsan och ekonomin. Vi kallar de här områdena för hävstänger, och inom de fem översta områdena finns exempel på initiativ:

> Skolmåltidssystemet som en verkstad för nya hållbara lösningar
> Evidensbaserad målsättning för skolmåltiderna för hela Sverige
> Målsättningar - strategier, genomförande och uppföljning

Praktiskt innovationsarbete – experiment för att testa lösningar

Efter att de åtta hävstängerna identifierades fick kommuner ansöka om att få delta i projektet. De fyra kommuner som valdes ut har fungerat som projektets utvecklingsmiljöer där lösningar har tagits fram och testats. De fyra utvecklingsmiljöerna är Hofors, Vallentuna, Munkedal och Karlstad.

Ett missionsorienterat arbetssätt


 

Den 8 oktober 2021 ordnade Vinnova och Livsmedelsverket ett webbinarium om det pågående arbetet i projektet Ett nytt recept för skolmåltider. Projektet syftar till att hitta och testa lösningar för att ställa om till ett mer hållbart skolmåltidssystem.

Senast granskad 2023-05-29