Samarbeten inom Ett nytt recept för skolmåltider

I Ett nytt recept för skolmåltider samarbetar flera myndigheter och organisationer för att dra nytta av varandras expertis och kompetenser och ta reda på hur man kan skapa ett hållbart system för skolmåltider.

För att verkligen göra det möjligt att ställa om skolmåltidssystemet – och på sikt hela livsmedelssystemet – behövs åtgärder på alla nivåer. Den nationella nivån behöver skapa förutsättningar för förändring, till exempel genom samordning och regelverk som underlättar. På lokal nivå experimenterar fyra kommuner med att hitta lösningar där alla elever i Sverige äter miljösmart, hälsosam och god skolmat.

Utvecklingsmiljöer – fyra kommuner testar lösningar för omställning

I fyra utvalda kommuner experimenterar berörda aktörer i skolmåltidssystemet – elever, lärare, skolledare och huvudmän, skolkockar, kostchefer, stadsplanerare, producenter, grossister och många fler – med innovativa lösningar på identifierade utmaningar.

Det handlar till exempel om enklare sätt att upphandla hållbar mat och råvaror, att göra eleverna mer delaktiga i styrning och beslut och hur man använder data för att utvärdera skolmåltidernas effekter. Lösningarna tas fram genom en kreativ och verksamhetsutvecklande process. Syftet är att stimulera samverkan mellan kommun, region, medborgare, lokala företag, ideella aktörer, akademi, institut, myndigheter, med flera.

Aktörer som samarbetar i projektet

Livsmedelsverket, Vinnova, Naturvårdsverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Jordbruksverket, Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner och Upphandlingsmyndigheten medverkar aktivt i projektet. Vinnova finansierar projektet och de fyra kommuner som arbetat med projektets utveckling och testat lösningar är:

Senast granskad 2023-05-24