Arbete för att förändra skolmåltidssystemet

För att skolmåltiderna ska kunna bli mer hållbara för miljön, hälsan och ekonomin måste förändringar ske inom ett flertal olika områden. Idag pågår mycket arbete i den riktningen, men vi vill att ännu fler aktörer vågar prova nya sätt. 

För ett par år sedan startade projektet Ett nytt recept för skolmåltider, där flera myndigheter och kommuner tillsammans utforskar hur ett hållbart skolmåltidssystem kan se ut – från jord till bord och tillbaka igen.

I början av projektet gjorde vi en genomlysning av hela skolmåltidssystemet. Det resulterade i att vi identifierade inom vilka områden förändringar behöver ske för att göra skolmåltiderna mer hållbara, det vill säga bättre för miljön, hälsan och ekonomin. 

I fyra utvalda kommuner experimenterar nu olika aktörer i skolmåltidssystemet – elever, lärare, skolledare och huvudmän, skolkockar, kostchefer, miljöstrateger, producenter och många fler – med att hitta innovativa lösningar på identifierade utmaningar.

Inspireras av andras arbete med hållbara måltider

Ta del av de fyra kommunernas spännande experiment genom att läsa vidare under respektive område nedan: Pedagogik, delaktighet, kompetens, upphandling och måltidsmiljö.

Ännu fler goda erfarenheter som bidrar till utveckling av hållbara offentliga måltider hittar ni i erfarenhetsbanken. Där har ni också möjlighet att bidra med egna erfarenheter.

Senast granskad 2023-05-23