Nationellt kompetenscentrum

På Livsmedelsverket finns ett nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Kompetenscentrum arbetar för att alla matgäster i vård, skola och omsorg ska känna matglädje och må bra av maten.

Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg inrättades vid Livsmedelsverket 2011 på uppdrag av regeringen. Kompetenscentrum ska verka för en fortsatt utveckling av offentliga måltider i syfte att främja hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor. Det gör vi genom att utveckla nationella riktlinjer och annat stöd, samverka med andra nationella myndigheter och organisationer på måltidsområdet, sammanställa fakta och sprida goda exempel samt arrangera och delta vid mötesplatser för den offentliga måltidsbranschen och dess beslutsfattare.

Kontakta gärna oss med både stora och små frågor!
Du når oss enklast via e-post: maltiden@slv.se.

Senast granskad 2022-03-28