Matsvinn i storkök

Personal i storkök

En tredjedel av all mat som produceras i världen slängs. Matsvinn är den mat som slängs i onödan, som hade kunnat ätas om den hanterats på ett annat sätt. Offentliga kök kan göra – och gör – mycket för att bidra till att minska svinnet i sina verksamheter.

Att producera mat som sedan slängs är inte hållbart. Då har all den energi, vatten och mark som behövs för att framställa maten använts i onödan. Dessutom är det oekonomiskt att slänga mat. Men i offentliga måltider är det viktigt av en annan orsak. Här borde maten som slängs istället ha ätits upp och gjort nytta, även om det förstås förekommer att det lagas för mycket mat ibland.

I FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030 – finns målet att halvera matsvinnet till 2030. Dessutom har Sverige ett nationellt etappmål inom Sveriges miljömål: Matsvinnet ska minska så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar med minst 20 viktprocent från 2020 till 2025. Många inom de offentliga måltidsverksamheterna arbetar redan aktivt med att minska matsvinnet.

På de här sidorna (till vänster i menyn) finns fakta och inspiration om hur man kan arbeta för att mer mat ska hamna i magen istället för att bli matsvinn.

På sidan "Fakta om matsvinn i offentliga kök" finns resultat från Livsmedelsverkets nationella kartläggningar av matsvinnet i landets kommunala måltidsverksamheter. Här kan kommuner jämföra sig med varandra och använda data som utgångspunkt för lokalt utvecklingsarbete.

På sidan "Handbok för minskat matsvinn" finns konkreta förslag på åtgärder för att minska matsvinnet i köket, vid serveringen och den mat som skrapas av från tallriken. Här finns också verktyg för att mäta matsvinnet. Genom att använda den nationella mätmetoden kan kommuner jämföra sig med varandra, eftersom alla som använder metoden mäter på samma sätt.

Förvara frukt och grönt smart – affischer

Senast granskad 2023-10-24