Nätverket Mat och måltider i LSS-verksamheter

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Livsmedelsverket driver tillsammans ett nätverk öppet för alla som på ett eller annat sätt arbetar med att främja bra måltider och hälsosamma matvanor för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det omfattar elever i särskola och personer som får omsorg från kommunen inom ramen för LSS.

För alla olika yrkesgrupper

Nätverket är öppen för alla yrkesgrupper. I nätverket finns bland annat dietister, sjuksköterskor, chefer, forskare, olika typer av pedagoger, konsulenter, kockar, läkare, fysioterapeuter, boendestödjare och studenter.

Ansök om medlemskap till nätverket genom att kontakta maltiden@slv.se.  Beskriv kort var du arbetar och din yrkesroll. Som medlem i nätverket får du tillgång till SKR:s digitala samverkansrum för att dela information, se nedan.

Eftersom nätverkets syfte är att underlätta samverkan och erfarenhetsutbyte uppmuntrar vi kontakt mellan medlemmar. Det kan gälla allt från att ställa frågor, bjuda in eller tipsa om föreläsningar eller utbildningar, dela med sig av nytt material som er verksamhet tagit fram, tipsa om ny forskning, nya böcker, eller något annat som har hänt.

Digitalt samarbetsrum på SKR

Nätverksträffar

Ett par gånger om året arrangeras digitala nätverksträffar. Målgruppen för nätverksträffarna är såväl befintliga som blivande medlemmar i nätverket. Presentationer från tidigare nätverksträffar finns i nätverkets gemensamma digitala samarbetsrum på SKR:s webbplats.

Webbinarium "Mat som friskfaktor"

Under 2020 arrangerade vi utbildningen "Mat som friskfaktor" riktad till de som arbetar närmast individen. Den tar kortfattat upp de viktigaste matvanorna för att förebygga ohälsa i Sverige, och hur man kan tänka i praktiken. Här är en inspelad version av utbildningen.

Filmen är i tre delar. Vill du hoppa mellan delarna finns tidsangivelser i parentes efter respektive del.

Del 1: Risk eller frisk? Vad är egentligen bra mat?
Del 2: De viktigaste förändringarna i matvanorna - kostråden (08:05 minuter in i filmen)
Del 3: Pedagogiska verktyg och tips (26:50 minuter in i filmen)

 

 

Senast granskad 2023-04-25