Nätverket Mat, måltider och intellektuell funktionsnedsättning

Livsmedelsverket driver ett nätverk öppet för alla som på ett eller annat sätt arbetar med att främja bra måltider och hälsosamma matvanor för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

För alla olika yrkesgrupper

Nätverket är öppen för alla yrkesgrupper. I nätverket finns bland annat dietister, sjuksköterskor, chefer, forskare, olika typer av pedagoger, konsulenter, kockar, läkare, fysioterapeuter, boendestödjare och studenter. Medlemslistan skickas ut till medlemmarna i nätverket två gånger per år. Vill du vara med i nätverket? Maila oss så ordnar vi det, se kontaktuppgifter nedan.

Stötta varandra

Eftersom nätverkets syfte är att underlätta samverkan och erfarenhetsutbyte uppmuntrar vi kontakt mellan medlemmar. Det kan gälla allt från att ställa frågor, bjuda in eller tipsa om föreläsningar eller utbildningar, dela med sig av nytt material som er verksamhet tagit fram, tipsa om ny forskning, nya böcker, eller något annat nytt spännande eller frustrerande som har hänt. Ni kan antingen göra ett massutskick om frågan berör alla eller leta i listan fram till de personer ni tror kan ha behov eller intresse av det ni har att delge. Vill ni komma åt den allra senaste listan (nätverket förändras ständigt) så skicka informationen till Inger Stevén, se kontaktuppgifter nedan.

Bjuda in till egen nätverksträff

Många har efterfrågat små nätverksträffar om specifika ämnen. Förslag på ämnen har varit Mat vid flerfunktionsnedsättning, Hälsoombudsträffar, Prader Willi, Mat och psykiatri, Utveckling av mat och måltider i daglig verksamhet, Selektivt ätande, Att jobba med saperemetoden, Utveckling av kunskapsstöd mm. Vill du bjuda in till en träff så står du för det praktiska men vi kan hjälpa till att göra reklam för träffen på denna sida samt via mejl.

Nätverksträffar

Livsmedelsverket har sedan starten 2012 arrangerat nätverksträffar varje eller vart annat år. Målgruppen för nätverksträffarna är såväl befintliga som potentiella medlemmar i nätverket. Planerna för nätverksträff 2019 har ännu inte startat.

Presentationer från nätverksträff 2018

Projekt för mat och måltidsinspiration i Norrköping

Individens medverkan, forskning pågår

Helse og ernæring for mennesker med utviklingshemming. Fra forskning til praksis.

Matgladfamiljen

Senast granskad 2018-10-19