Fakta - Sjukhusens måltider

Patient i sjukhussäng och personal vid dator bredvid sängen.

Under vintern/våren 2022 pågår Livsmedelsverkets nationella kartläggning av måltider på sjukhus. Det är början på ett långsiktigt arbete med syfte att främja en hållbar livsmedelskonsumtion inom sjukvården.

Resultaten från kartläggningen kommer att utgöra ett viktigt underlag för dem som beslutar om måltiderna på sjukhus. För Livsmedelsverket är kartläggningen viktig för att följa utvecklingen på nationell och regional nivå över tid, lyfta fram goda exempel och stödja en utveckling av området.

Målet är måltider som bidrar till ökad vårdkvalitet, snabbare tillfrisknande och nöjdare patienter – viktiga delar i regionernas arbete för att nå ekonomisk, miljömässig, social och hälsomässig hållbarhet.

Kartläggningen genomförs genom en intervjuundersökning med representanter från samtliga regioner. Resultaten publiceras under 2022 och redovisas både nationellt och per region.

Antal måltider

Varje dag serveras cirka 74 000 sjukhusmåltider i Sverige.

Källa: Delfi Foodserviceguide 2016

Fakta om offentliga måltider

Senast granskad 2022-04-19