Måltider i äldreomsorgen

Måltiderna inom äldreomsorgen har stor betydelse för äldres livskvalitet. Inte bara genom att ge energi och näring. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet. Helt enkelt en höjdpunkt att se fram emot.

Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen

Vetenskapliga grunden för riktlinjerna

Uppföljning av kommunernas måltidsarbete

Nollvision för undernäring hos äldre

Bättre måltider i äldreomsorgen – vad har gjorts och vad behöver göras?

Använd Måltidsmodellen

En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam.

Senast granskad 2022-03-29