Måltider i äldreomsorgen

Måltiderna inom äldreomsorgen har stor betydelse för äldres livskvalitet. Inte bara genom att ge energi och näring. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet. Helt enkelt en höjdpunkt att se fram emot.

Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen

Vetenskapliga grunden för riktlinjerna

Bättre måltider i äldreomsorgen – vad har gjorts och vad behöver göras

Livsmedelsverket fick 2014 i uppdrag av regeringen att inventera genomförda studier och projekt om måltidskvalitet på äldreområdet under perioden 2006–2013. I uppdraget ingick också att lämna förslag på hur måltidskvaliteten för äldre personer kan utvecklas och höjas. Här nedan kan du ta del av hela eller delar av slutrapporten för uppdraget.

Rapporten är indelad i två delar:

  1. I del I presenteras åtta konkreta förslag på framtida satsningar för bättre måltider i äldreomsorgen. Förslagen underbyggs i en efterföljande diskussion.
  2. I del II presenteras den inventering som gjordes inom ramen för uppdraget. Syftet är att ge en översiktlig beskrivning av projekt och studier som initierats från såväl regeringshåll som av mindre regionala nätverk och ideell sektor. Del II behandlar även forskningsstudier och FoU-projekt.

Använd Måltidsmodellen

Senast granskad 2021-03-05