Sötningsmedel

Sötningsmedel får bara användas till lättprodukter, till exempel light läsk, och livsmedel utan tillsatt socker. De sötningsmedel som används som tillsatser har bedömts som helt säkra.

Sötningsmedel används för att ge livsmedel en söt smak. Sötningsmedel ersätter socker vid framställningen av:

  • energireducerde livsmedel och,
  • livsmedel utan tillsatt socker.

Exempel på livsmedel med sötningsmedel är light läsk, sockerfria tuggummin och bordsötningsmedel.

Som sötningsmedel räknas sockeralkoholer eller andra söta ämnen som utvunnits ur växter eller som är syntetiskt framställda.

Sötningsmedel har olika sötningsförmåga, men är sötare än vanligt socker.  Däremot är sockeralkoholer mindre söta än vanligt socker. De sötningsmedel som används som tillsatser har bedömts som helt säkra av  europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa.

Sockeralkoholer

Sötningsmedlen sorbitol, mannitol, xylitol, isomalt, laktitol, erytritol, maltitol och polyglycitolsirap är så kallade sockeralkoholer. De räknas alla som livsmedelstillsatser.

Flera av dem förekommer i naturen, men oftast i så låga halter att det inte är lönsamt att utvinna dem. I stället framställs sockeralkoholerna ur naturliga sockerarter.

Sockeralkoholerna är i allmänhet något mindre söta än vanligt socker, men ger liksom vanligt socker energi (undantag - erytritol). Dessa sötningsmedel tas upp långsamt och ofullständigt, vilket leder till att vatten hålls kvar i tarmen.

Om man får i sig större mängder, särskilt av mannitol, laktitol och sorbitol och i viss utsträckning även maltitol, erytritol och xylitol kan man därför få diarré. Livsmedel som innehåller mer än tio procent sockeralkoholer ska därför märkas med uppgift om att överdriven konsumtion kan ha laxerande verkan.

En del av sockeralkoholerna betraktas som mindre skadliga för tänderna. Detta beror bland annat på att de inte sänker pH i munnen. En sänkning, det vill säga när syra bildas, gör att man lättare får hål i tänderna (karies).

En annan orsak är att de bakterier som ger karies inte kan utnyttja sockeralkoholer som energikälla.

Icke energigivande sötningsmedel

Sackarin, cyklamat, acesulfamkalium, sukralos, neohesperidindihydrochalcon, steviolglykosider och taumatin är helt energifria sötningsmedel: 

Av dessa är sackarin, cyklamat, sukralos och acesulfamkalium helt konstgjorda och har alltså ingen motsvarighet i naturen.

  • Neohesperidindihydrochalcon framställs ur ett ämne som finns naturligt i citrusskal.
  • Taumatin och steviolglykosider framställs ur växter.
  • Acesulfamkalium är mer värmestabilt än aspartam och tål även syra bättre.

Sötningsmedlet aspartam som är syntetiskt framställt av två aminosyror (fenylalanin och asparginsyra) är däremot inte helt energifritt, men på grund av sin starka sötningsgrad används det i så små mängder att den energi det tillför är försumbar.

Neotam och advantam framställs genom kemisk reaktion av aspartam och andra kemiska ämnen.

Ytterligare information om de olika sötningsmedlen finns under rubriken Sötningsmedel och Sök E-nummer i den vänstra spalten.

Är sötningsmedel farliga för hälsan?

E-nummersök om sötningsmedel i livsmedel

Använd E-nummersöket om du vill veta vilka sötningsmedel som får användas i olika livsmedel. Söket finns under rubriken "Sök E-nummer" i menyn.

Senast granskad 2022-09-20