Stevia och steviolglykosider

Steviolglykosider är söta ämnen som utvinns ur växten stevia. De är godkända som tillsatser i livsmedel. Stevia i sig är numera tillåtet att säljas som te, örtte och fruktinfusion inom EU, däremot inte i andra livsmedel.

Vad är stevia?

Stevia är en växt som på latin heter Stevia rebaudiana L. Den odlas traditionellt i Sydamerika. Växten innehåller söta ämnen, steviolglykosider, som är ungefär 300 gånger sötare än socker.

Vad är skillnaden mellan stevia och steviolglykosider?

Stevia är själva växten. Steviolglykosider är de söta ämnen som utvinns ur växten och som är godkända som livsmedelstillsatser.

Är stevia godkänt som livsmedel?

Ja, numera är det tillåtet inom EU att sälja bladen från växten stevia för användning som te, örtte eller fruktinfusion.

I övriga livsmedel är det inte tillåtet att använda växten stevia.

Hur kan växten stevia godkännas i alla livsmedel?

För att stevia ska få användas i andra livsmedel än vissa typer av teer inom EU räcker det inte med att det är undersökt och testat av företaget. Livsmedlet måste säkerhetsprövas av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa. Stevia räknas som ett nytt livsmedel inom EU och säkerhetsprövningen ska visa att stevia inte innebär någon hälsorisk för konsumenten.

Är steviolglykosider godkänd som tillsats?

Ja, steviolglykosider från Stevia (E 960 a), enzymatiskt framställda steviolglykosider (E 960 c) och glukosylerade steviolglykosider (E 960 d) får användas som tillsatser. Tillsatserna har genomgått omfattande säkerhetsprövningar och får användas som sötningsmedel i begränsade mängder. I EU:s tillsatsförordning framgår det i vilka livsmedel dessa tillsatser får användas och i vilka mängder.

Går det att köpa steviolglykosider i livsmedelsbutiken?

Det är tillåtet att sälja bordssötningsmedel som innehåller tillsatserna steviolglykosider från Stevia (E 960 a), enzymatiskt framställda steviolglykosider (E 960 c) och glukosylerade steviolglykosider (E 960 d). Sötningsmedlen finns också som tillsats i läsk och andra produkter på marknaden.

Hur vet man att ett livsmedel innehåller steviolglykosider?

Det finns flera livsmedel på marknaden som är sötade med tillsatserna steviolglykosider från Stevia (E 960 a) och enzymatiskt framställda steviolglykosider (E 960 c) och glukosylerade steviolglykosider (E 960 d). Dessa steviolglykosider ska precis som andra livsmedelstillsatser stå i ingrediensförteckningen med ett så kallat kategorinamn, i det här fallet sötningsmedel och specifik beteckning (namn) eller E-nummer.

Exempel:

Sötningsmedel steviolglykosider från Stevia eller Sötningsmedel E 960 a.
Sötningsmedel enzymatiskt framställda steviolglykosider eller Sötningsmedel E 960 c.
Sötningsmedel glukosylerade steviolglykosider  eller Sötningsmedel E 960 d.

Dessutom ska uppgiften "innehåller sötningsmedel" finnas i närheten av livsmedlets namn. Om en produkt innehåller både tillsatt socker och sötningsmedel ska uppgiften "innehåller socker och sötningsmedel" finnas i närheten av livsmedlets namn.

Att märka produkter som innehåller tillsatserna steviolglykosider från Stevia (E 960 a), enzymatiskt framställda steviolglykosider (E 960 c) och glukosylerade steviolglykosider (E 960 d) med uppgiften "sötad med Stevia" eller liknande är vilseledande.   Detta eftersom produkterna inte innehåller  stevia utan vissa ämnen, steviolglykosider, som är utvunna ur stevia.

Steviolglykosider som bordssötningsmedel

Det ska framgå av produktbeskrivningen vilka sötningsmedel som bordssötningsmedlet är baserat på. Exempelvis "steviolglykosider från Stevia baserat sötningsmedel".

Om produkten innehåller en kombination av flera olika sötningsmedel ska det också framgå av produktbeskrivningen.

Senast granskad 2023-08-28