E 949 - Väte


Förpackningsgas. Får användas utan mängdbegränsning till de flesta livsmedel, dock inte mer än vad som behövs.

E-nummer

E 949

Typ

Övriga tillsatser