E 948 - Syre


Utgör cirka 20 % av luften. Förpackningsgas. Får användas till alla livsmedel.

E-nummer

E 948

Typ

Övriga tillsatser