E 942 - Dikväveoxid


Framställs syntetiskt. Drivgas. Får användas till alla livsmedel.

E-nummer

E 942

Typ

Övriga tillsatser