E 941 - Kväve


Utgör cirka 80 % av luften. Förpackningsgas. Får användas till alla livsmedel.

E-nummer

E 941

Typ

Övriga tillsatser