E 528 - Magnesiumhydroxid


Bas. Finns som mineralet brucit i naturen, men framställs också syntetiskt. Används främst för justering av mineralinnehållet i t ex mineralvatten. Får användas utan mängdbegränsning till de flesta livsmedel, dock inte mer än vad som behövs.

E-nummer

E 528

Typ

Övriga tillsatser