E 527 - Ammoniumhydroxid


Bas. Framställs genom upplösning av ammoniak i vatten. Surhetsreglerande medel. Får användas utan mängdbegränsning till de flesta livsmedel, dock inte mer än vad som behövs.  

E-nummer

E 527

Typ

Övriga tillsatser