E 514 - Natriumsulfater


Natriumsalter av svavelsyra. Omfattar Natriumsulfat och Natriumvätesulfat. Finns naturligt i bland annat mineralvatten och havsvatten. Framställs syntetiskt. Får användas utan mängdbegränsning till de flesta livsmedel, dock inte mer än vad som behövs.

E-nummer

E 514

Typ

Övriga tillsatser