E 472b - Mono- och diglyceriders mjölksyraestrar


Framställs av mono- och diglycerider och mjölksyra. Fettet som använts för framställning av mono- och diglycerider kan komma från djur, t ex gris. Emulgerings- och stabiliseringsmedel. Får användas utan mängdbegränsning till de  flesta livsmedel, dock inte mer än vad som behövs. Får också användas i barnmat baserad på spannmål.   

E-nummer

E 472b

Typ

Emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel

Animaliska råvaror

Tillsatsen kan tillverkas av animaliska råvaror