E 469 - Enzymatiskt hydrolyserad karboximetylcellulosa


Kallas även enzymatiskt hydrolyserat cellulosagummi. Cellulosa förekommer i cellväggarna hos växter. Ren cellulosa är ett vitt ämne med fiberkaraktär som kan absorbera vatten. Kemiskt är det en kolhydrat uppbyggd av sockerarten glukos. Framställs ur cellulosa genom olika processer. Förtjocknings- och stabiliseringsmedel. Får användas utan mängdbegränsning till de flesta livsmedel, dock inte mer än vad som behövs.

E-nummer

E 469

Typ

Emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel