E 464 - Hydroxipropylmetylcellulosa


Cellulosa förekommer i cellväggarna hos växter. Ren cellulosa är ett vitt ämne med fiberkaraktär som kan absorbera vatten. Kemiskt är det en kolhydrat uppbyggd av sockerarten glukos. Framställs ur cellulosa i kemiska processer. Förtjocknings- och stabiliseringsmedel. Får användas utan mängdbegränsning till de flesta livsmedel, dock inte mer än vad som behövs.

E-nummer

E 464

Typ

Emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel