E 463a - Lågsubstituerad hydroxipropylcellulosa


Ämnet är ett så kallat cellulosaderivat och framställs ur cellulosa genom kemiska processer. Cellulosa förekommer i cellväggarna hos växter. Är endast godkänd till kosttillskott i tablettform. Ytbehandlingsmedel. Tillsatsen används för att underlättar tillverkningen av kosttillskott i tablettform men gör också att tabletten lätt sönderdelas så att näringsämnena snabbt frisätts i magen.

E-nummer

E 463a

Typ

Övriga tillsatser