E 460 - Cellulosa


Gäller mikrokristallin cellulosa och cellulosapulver. Cellulosa förekommer i cellväggarna hos växter. Ren cellulosa är ett vitt ämne med fiberkaraktär som kan absorbera vatten. Kemiskt är det en kolhydrat uppbyggd av sockerarten glukos. Cellulosapulver framställs ur växtmaterial. Mikrokristallin cellulosa framställs från cellulosapulver som behandlats med mineralsyror. Förtjocknings- och stabiliseringsmedel. Får användas utan mängdbegränsning till de flesta livsmedel, dock inte mer än vad som behövs.

E-nummer

E 460

Typ

Emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel